0
دسته‌بندی ماشین ها
0

دسته: لوازم یدکی لیفان X60

قیمت و خرید سانروف کامل لیفان X60

قیمت اصلی 200.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 195.000.000 ریال است.

قیمت و خرید چراغ خطر عقب راست لیفان X60

قیمت اصلی 21.500.000 ریال بود.قیمت فعلی 19.500.000 ریال است.

قیمت و خرید جلو پنجره لیفان X60

قیمت اصلی 45.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 42.000.000 ریال است.

قیمت و خرید سپر جلو لیفان X60

قیمت اصلی 29.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 27.500.000 ریال است.

قیمت و خرید سپر عقب لیفان X60

قیمت اصلی 32.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 31.000.000 ریال است.

قیمت و خرید چراغ جلو راست لیفان X60

قیمت اصلی 26.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 25.000.000 ریال است.

قیمت و خرید چراغ خطر چپ لیفان X60

قیمت اصلی 39.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 37.000.000 ریال است.

قیمت و خرید چراغ جلو چپ لیفان X60

قیمت اصلی 40.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 39.000.000 ریال است.