0
دسته‌بندی ماشین ها
0

دسته: لوازم یدکی دانگ فنگ

قیمت و خرید کیت صفحه پلیت عقب گیربکس دیگنیتی

قیمت اصلی 10.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 9.000.000 ریال است.

قیمت و خرید کیت صفحه پلیت جلو گیربکس دیگنیتی

قیمت اصلی 1.190.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 1.180.000.000 ریال است.

قیمت و خرید گیربکس کامل استوک دیگنیتی پرایم اتومات

قیمت اصلی 340.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 330.000.000 ریال است.

قیمت و خرید گیربکس کامل دیگنیتی پرایم اتومات

قیمت اصلی 1.190.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 1.180.000.000 ریال است.

قیمت و خرید فلایویل دیگنیتی

قیمت اصلی 20.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 15.000.000 ریال است.

قیمت و خرید اویل پمپ گیربکس دیگنیتی پرایم

قیمت اصلی 160.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 155.000.000 ریال است.

قیمت و خرید سنسور فشار گیربکس دیگنیتی پرایم

قیمت اصلی 20.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 18.000.000 ریال است.

قیمت و خرید ساعت گیربکس دیگنیتی

قیمت اصلی 215.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 210.000.000 ریال است.

قیمت و خرید بلبرینگ ته شفت خروجی دیگنیتی پرایم

قیمت اصلی 19.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 18.000.000 ریال است.

قیمت و خرید بلبرینگ ته شفت ورودی دیگنیتی پرایم

قیمت اصلی 18.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 17.000.000 ریال است.

قیمت و خرید بلبرینگ سر شفت خروجی دیگنیتی

قیمت اصلی 27.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 26.000.000 ریال است.

قیمت و خرید زنجیر گیربکس دیگنیتی پرایم

قیمت اصلی 135.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 130.000.000 ریال است.

قیمت و خرید کیت اورهال دیگنیتی پرایم

قیمت اصلی 30.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 28.000.000 ریال است.

قیمت و خرید پولی خروجی دیگنیتی پرایم

قیمت اصلی 220.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 210.000.000 ریال است.

قیمت و خرید پولی ورودی دیگنیتی پرایم

قیمت اصلی 220.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 210.000.000 ریال است.

قیمت و خرید شیر برقی دیگنیتی

قیمت اصلی 25.000.000 ریال بود.قیمت فعلی 23.000.000 ریال است.